JKP "Drugi oktobar": Odobreno plaćanje komunalnih dugova i priključaka na rate (VIDEO)

JKP "Drugi oktobar": Odobreno plaćanje komunalnih dugova i priključaka na rate (VIDEO)

Autor :  dec 07, 2017

JKP "Drugi oktobar" obaveštava korisnike komunalnih usluga da je doneta Odluka o regulisanju načina, uslova i rokova plaćanja zaostalog dugovanja.

Korisnici komunalnih usluga koji zaključuju Ugovor o otplati duga na rate, neophodno je da uplate najmanje 30% zaostalog duga prilikom zaključenja Ugovora, a ostatak duga u skladu sa dinamikom plaćanja navedenom u tabeli 1.

rate dug gas 2017 decembar T1

Poseble pogodnosti

Izuzetno, u slučaju da su korisnici komunalnih usluga nezaposlena lica, socijalno ugrožena lica i lica sa niskim primanjima (penzije do 20.000,00 dinara), neophodno je da uplate najmanje 10% zaostalog duga prilikom zaključenja Ugovora, a ostatak duga u skladu sa dinamikom plaćanja navedenom u tabeli 2. 

gas dug T2 2017 dec

U skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima JKP "Drugi oktobar" je u obavezi da podnosi predloge za izvršenje radi namirenja novčanih potraživanja od dužnika koji nisu izmirili dospele obaveze. 

Za sve dodatne informacije korisnici komunalnih usluga mogu se obratiti u JKP "Drugi oktobar", kancelarija br. 6, svakog radnog dana od 07 do 15 časova.


Plaćanje priključaka na komunalnu infrastrukturu na rate

Takođe, podsećamo sugrađane da u JKP „Drugi oktobar“ postoji i mogućnost o plaćanju na rate troškova priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, kao i na distributivni sistem prirodnog gasa.

Grad Vršac i Evršac Group doo zajedno sprovode projekat "Centar za javno informisanje građana – interes građanskog društva"

  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Error: No articles to display