Centar Millennium opštinski?

Centar Millennium opštinski?

Autor :  dec 14, 2012

Predsednik Skupštine opštine Vršac Jovica Zarkula zakazao je petu sednicu za 17. decembar. Pored rebalansa i odluke o budžetu za 2013. godinu, odbornici će glasati i o prihvatanju poklona Fondacije "Hemofarm", 60 odsto akcija u Centru "Millennium", sa kojim bi Opština i Republika postale vlasnici 90 odsto ovog preduzeća. 

- Upravni odbor kompanije „Hemofarm Stada“ donela je, za nas, dve veoma važne odluke. Prva odluka je da bez naknade poklone kompletan akcionarski ulog od preko 60 odsto Centra „Millennium“. Ukoliko odbornici prihvate poklon, Opština Vršac će zajedno sa Republikom Srbijom postati vlasnik 90 odsto. Druga odluka je otpis duga od 61 milion dinara, koje Centar „Millennium“ ima prema kompaniji „Hemofarm“. Ako Skupština pozitivno odgovori, zauzećemo stav da finansiramo samo sportske i kulturno-turističke aktivnosti, rekao je predsednik Opštine Čedomir Živković na konferenciji za medije.

Dnevni red V sednice SO Vršac:

1. Donošenje Odluke o rebalansu budžeta opštine Vršac za 2012. godinu.

2. Donošenje Odluke o zaduživanju opštine Vršac za finansiranje kapitalnih rashoda u 2013. godini.

3. Donošenje Odluke o budžetu opštine Vršac za 2013. godinu.

4. Donošenje Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

5. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o naknadi za unapređivanje životne sredine.

6. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o opštinskim administrativnim taksama.

7. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta.

8. Donošenje Odluke o izmenama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta.

9. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu.

10. Donošenje Odluke o izmenama Odluke o davanju u zakup nepokretnosti Mali dvorac -KO Veliko Središte.

11. Donošenje Odluke o usvajanju Programa komasacije KO Vlajkovac.

12. Donošenje Odluke o usvajanju Programa komasacije KO Uljma.

13. Donošenje Odluke o usvajanju Programa komasacije KO Izbište.

14. Donošenje Odluke o sprovođenju komasacije u KO Vlajkovac.

15. Donošenje Odluke o sprovođenju komasacije u KO Uljma.

16. Donošenje Odluke o sprovođenju komasacije u KO Izbište.

17. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i zakupu građevinskog zemljišta opštine Vršac.

18. Donošenje Programa uređenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta radi izgradnje.

19. Donošenje Programa o izmeni Programa budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Vršac za 2012. godinu.

20. Donošenje Odluke o pokretanju Inicijative za osnivanje Javnog preduzeća "Direkcije za izgradnju i uređenje opštine Vršac".

21. Donošenje Odluke o prihvatanju poklona-akcija Fondacije Hemofarm Vršac i AD Centar Millennium Vršac

22. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na upotrebu imena opštine Vršac.

23. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka raspolaganja građevinskim zemljištem.

24. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Gradskog muzeja Vršac.

25. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske biblioteke Vršac.

26. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Narodnog pozorišta «Sterija» Vršac.

27. Razmatranje Programa rada Skupštine opštine Vršac za 2013. godinu.

28. Razmatranje Programa rada za 2013. godinu ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač opština Vršac:

- Narodnog pozorište «Sterija» Vršac,

- Gradskog muzeja u Vršcu

- Gradske biblioteke u Vršcu,

- Doma omladine u Vršcu,

- Kulturnog centra Vršac,

- Turističke organizacije opštine Vršac,

- Istorijskog arhiva Bela crkva,

- Centra za socijalni rad za opštinu Vršac,

- Apoteke Vršac,

- D.o.o Tehnološki park,

- JP «Varoš» Vršac,

- Ad «Invest-stan» Vršac,

- Doma zdravlja Vršac.

29. Razmatranje Plana i Programa XVI Međunarodnog festivala folklora «Vršački venac» 2013.

30. Razmatranje predloga Programa utroška sredstava samodoprinosa za zdravstvo za 2013. godinu.

31. Razmatranje predloga Programa utroška sredstava samodoprinosa za obrazovanje za 2013. godinu.

32. Razmatranje predloga Programa utroška sredstava samodoprinosa za izgradnju fekalne kanalizacije za 2013. godinu.

33. Razmatranje predloga Programa utroška sredstava samodoprinosa za izgradnju puteva i trotoara.

34. Usvajanje Inicijative za saradnju sa Ministarstvom prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, Ministarstvom energetike, razvoja i zaštite životne sredine i Agencijom za zaštitu životne sredine.

35. Usvajanje Inicijative za podnošenje zahteva Ministarstvu saobraćaja da auto-put Beograd – Vatin – Temišvar prođe pored Vršca.

36. Usvajanje Inicijative za podnošenje zahteva Ministarstvu saobraćaja da se put Vršac – Vojvodinci – Dobričevo – Bela Crkva proglasi za put od regionalnog značaja.

37. Usvajanje Inicijative za podnošenje predloga projekata za finansiranje iz sredstava Nacionalnog investicionog plana Republike Srbije, Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i međunarodnih donatorskih organizacija.

38. Usvajanje Inicijative za podnošenje zahteva JP «Putevi Srbije» za završetak radova na obilaznici oko Vršca i poboljšanje stanja putne mreže u opštini Vršac.

39. Usvajanje Inicijative za podnošenje zahteva Javnom preduzeću «Vode Vojvodine» i Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za dodelu sredstava za odvodnjavanje i navodnjavanje u naseljenim mestima opštine Vršac.

40. Usvajanje Inicijative za podnošenje zahteva Elektrodistribuciji «Pančevo» Pančevo za poboljšanje uslova snabdevanja električnom energijom naseljenih mesta u opštini Vršac.

41. Usvajanje Inicijative za uvođenje na kablovski sistem kablovskih operatera «Telekoma», SBB i drugih regulacionih i lokalnih televizija.

42. Usvajanje Inicijative za podnošenje zahteva «Telekom» Beograd za poboljšanje telefonskog saobraćaja u nastavku digitalizacije telefonskih centrala.

 

Grad Vršac i Evršac Group doo zajedno sprovode projekat "Centar za javno informisanje građana – interes građanskog društva"

  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Error: No articles to display

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Septembar 2021 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30