Objavljena Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica
Odštampajte ovu stranicu

Objavljena Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica

Autor :  apr 24, 2019

Nas portalu grada Vršca objavljena je Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova.

Odluka je objavljena na oglasnoj tabli grada Vršca i mesnih zajednica grada Vršca, oglasnoj tabli Komesarijata za izbeglice i migracije i na internet prezentaciji  Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs, saopštila je Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 40 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine.
 

Reč je o  Regionalnom stambenom programu – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 7, zaključenog izmedju Komesarijata za izbeglice i migracije, Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd i grada Vršca, a u vezi sa Ugovorom o načinu sprovodjenja stambene izgradnje u okviru.

Odluku možete pročitati: OVDE

Grad Vršac i Evršac Group doo zajedno sprovode projekat "Centar za javno informisanje građana – interes građanskog društva"