Javni poziv za Programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Javni poziv za Programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Autor :  jan 09, 2019

Vlada Republike Srbije, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom raspisao je Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Programski konkurs za unapređenje položja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2019. godini.

Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programskih aktivnosti saveza udruženja osoba sa invaliditetom na republičkom ili pokrajinskom nivou koji aktivnosti realizuju neposredno, ili kroz rad lokalnih udruženja u svom sistemu, sa ciljem unapređenja položaja osoba sa invaliditetom. 

Sredstva za ovaj konkurs obezbeđena su u okviru budžeta Republike Srbije, u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 270.000.000,00 dinara čime se obezbeđuje finansiranje ili učešće u finansiranju sprovođenja aktivnosti koji za cilj imaju poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom kroz:

- Poboljšanje pristupačnosti informacija i otklanjanja komunikacijskih barijera; 

- Sprovođenje stimulativnih i inkluzivnih programa radi što potpunijeg učešća osoba sa invaliditetom u životu šire društvene zajednice;

- Podizanje nivoa svesti zajednice i izgradnju kapaciteta organizacija radi stvaranja jednakih mogućnosti za što samostalniji život osoba sa invaliditetom.

Podnosioci predloga programa moraju ispunjavati sledeće uslove:

• da su registrovani kao savezi udruženja građana najmanje pet godina, sa sedištem u Republici Srbiji, čija je oblast delovanja zaštita i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom;

• da u svom sastavu imaju najmanje tri lokalna udruženja koja imaju iskustva i neposredno sprovode aktivnosti u realizaciji programa iz oblasti unapređenja položaja osoba sa invaliditetom;

• da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju programa i 

• da su ranije preuzete obaveze iz ugovora sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja blagovremeno, efikasno i u potpunosti izvršili.

Obrasci konkursne dokumentacije se mogu preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u delu Konkursi www.minrzs.gov.rs i Portalu e-Uprava www.euprava.gov.rs.

Celokupna dokumentacija se dostavlja u jednom overenom, odštampanom primerku (pečat i potpis odgovornog lica) poštom preporučeno ili ličnom dostavom.

Zajedno sa štampanom i overenom dokumentacijom neophodno je dostaviti i elektronsku verziju iste na CD-u.Predlozi programa se dostavljaju zaključno sa 20. januarom 2019. godine, u zatvorenoj koverti, na adresu:
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom Nemanjina 22-26, Beograd.

Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv programa i sledeći tekst: „ZA PROGRAMSKI KONKURS – NE OTVARATI”.

Ceo tekst konkursa možete pročitati: OVDE

Grad Vršac i Evršac Group doo zajedno sprovode projekat "Centar za javno informisanje građana – interes građanskog društva"

  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Error: No articles to display

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Jul 2019 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31