Zakazana 27. sednica Skupštine grada Vršca

Zakazana 27. sednica Skupštine grada Vršca

Autor :  nov 15, 2018

Predsednik Skupštine grada Vršca Nenad Baroš, zakazao je 27. sednicu Skupštine grada Vršca, za ponedeljak 19.novembar, sa početkom od 9 časova.

Dnevni red

1. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izveštaja o izvršenju Odluke prvog rebalansa budžetu grada Vršca za period 01.01.2018.-30.09.2018. godine.

2. Donošenje Odluke o drugom rebalansu Grada Vršca za 2018. godinu;

3. Donošenje Odluke o uspostavljanju prava službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Vršca na katastarskim parcelama broj 9693 i 9772 KO Vršac, u korist investitora Telenor d.o.o Beograd;

4. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o visini stope poreza na imovinu grada Vršca;

5. Donošenje Odluke o utvrdjivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrdjivanje poreza na imovinu za 2019 godinu na teritoriji grada Vršca;

6. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o uredjenju medjusobnih prava i obaveza sa Blagojević Miladinom povodom otudjenja nepokretnosti - garaže broj 2 u ulici Dvorska u Vršcu;

7. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o uredjenju medjusobnih prava i obaveza sa Tot Jovankom povodom otudjenja nepokretnosti - garaže broj 12 u ulici Dvorska u Vršcu;

8. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o uredjenju medjusobnih prava i obaveza sa Pečeničić Ratkom povodom otudjenja nepokretnosti - garaže broj 11 u ulici Dvorska u Vršcu;

9. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o uredjenju medjusobnih prava i obaveza sa Pečeničić Ratkom povodom otudjenja nepokretnosti - garaže broj 10 u ulici Dvorska u Vršcu;

10. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o uredjenju medjusobnih prava i obaveza sa Milišin Anedjlijom povodom otudjenja nepokretnosti - garaže broj 9 u ulici Dvorska u Vršcu;

11. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o uredjenju medjusobnih prava i obaveza sa Mijatov Vojislavom povodom otudjenja nepokretnosti - garaže broj 7 u ulici Dvorska u Vršcu;

12. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o uredjenju medjusobnih prava i obaveza sa Miletić LJiljanom povodom otudjenja nepokretnosti - garaže broj 6 u ulici Dvorska u Vršcu;

13. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o uredjenju medjusobnih prava i obaveza sa Mijatov Vojislavom povodom otudjenja nepokretnosti - garaže broj 2 u ulici Dvorska u Vršcu;

14. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o uredjenju medjusobnih prava i obaveza sa Mijatov Vojislavom povodom otudjenja nepokretnosti - garaže broj 1 u ulici Dvorska u Vršcu;

15. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o uredjenju medjusobnih prava i obaveza sa Nikolin Milanom povodom otudjenja nepokretnosti - garaže broj 8 u ulici Dvorska u Vršcu;

16. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o uredjenju medjusobnih prava i obaveza sa Nikolin Milanom povodom otudjenja nepokretnosti - garaže broj 7 u ulici Dvorska u Vršcu;

17. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o uredjenju medjusobnih prava i obaveza sa Marinković Veselinom povodom otudjenja nepokretnosti - garaže broj 6 u ulici Dvorska u Vršcu;

18. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o uredjenju medjusobnih prava i obaveza sa Bakić Olgom povodom otudjenja nepokretnosti - garaže broj 5 u ulici Dvorska u Vršcu;

19. Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o uredjenju medjusobnih prava i obaveza sa Petrović Miloradom povodom otudjenja nepokretnosti - garaže broj 3 u ulici Dvorska u Vršcu;

20. DonošenjeOdluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o uredjenju medjusobnih prava i obaveza sa Andreevski Koletom povodom otudjenja nepokretnosti - garaže broj 2 u ulici Dvorska u Vršcu;

21. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o uredjenju medjusobnih prava i obaveza sa Stojković Nevenom povodom otudjenja nepokretnosti - garaže broj 1 u ulici Dvorska u Vršcu;

22. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o uredjenju medjusobnih prava i obaveza sa Bakić Olgom povodom otudjenja nepokretnosti - garaže broj 13 u ulici Dvorska u Vršcu;

23. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o uredjenju medjusobnih prava i obaveza sa Bakić Olgom povodom otudjenja nepokretnosti - garaže broj 4 u ulici Dvorska u Vršcu;

24. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o uredjenju medjusobnih prava i obaveza sa Grubišić Milanom povodom otudjenja nepokretnosti - garaže broj 1c na Omladinskom trgu u Vršcu;

25. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o uredjenju medjusobnih prava i obaveza sa Vučković Sanjom povodom otudjenja nepokretnosti - garažebroj 1b na Omladinskom trgu u Vršcu;

26. Donošenje Odluke o izmenama Odluke o osnivanju Gradskog Saveta roditelja Grada Vršca.

27. Donošenje Pravilnika o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja i zaštite životne sredine;

28. Donošenje Pravilnika o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti kulture, obrazovanja i obaveštavanja koja realizuju udruženja nacionalnih manjina na teritoriji Grada Vršca;

29. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu PU „ Čarolija" Vršac za radnu 2017/2018 godinu;

30. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada PU „ Čarolija" Vršac za radnu 2018/2019 godinu; 31. Donošenje Rešenja o izmenama Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora osnovne škole „ Mladost" u Vršcu;

32. Donošenje Rešenja o izmeniRešenja o imenovanju članova Školskog odbora osnovne škole „ Paja Jovanović" u Vršcu;

33. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora muzičke škole „ Josif Marinković" u Vršcu;

34. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanjučlanova Školskog odbora školskog centra „ NikolaTesla" u Vršcu;

35. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije «Borislav Petrov Braca» u Vršcu;

36. Donošenje Rešenja o izmenamaRešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Doma zdravlja Vršac;

Grad Vršac i Evršac Group doo zajedno sprovode projekat "Centar za javno informisanje građana – interes građanskog društva"

  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Maj 2019 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31