Grad Vršac sufinansira programe nacionalnih manjina iz oblasti kulture, obrazovanja i obaveštavanja
Odštampajte ovu stranicu

Grad Vršac sufinansira programe nacionalnih manjina iz oblasti kulture, obrazovanja i obaveštavanja

Autor :  okt 12, 2018

Grad Vršac sufinansiraće programe/projekte nacionalnih manjina iz oblasti kulture, obrazovanja i obaveštavanja na teritoriji Grada Vršca u drugoj polovini 2018. godine.

Grad će sufinansirati programe odnosno projekkete koji doprinose razvoju i unapredjenju nacionalnih manjina u oblasti kulture, obrazovanja i obaveštavanja u Gradu Vršcu, sa sledećim prioritetima:

• Programi/projekti koji su uskladjeni sa Strategijom razvoja Grada Vršca,

• Programi/projekti kojima će se konkurisati kod drugih izvora finansiranja, a u delu obaveznog učešća podnosioca zahteva,

• Programi/projekti koji edukacijom unapredjuju život marginalizovanih ciljnih grupa u Gradu Vršcu, • Programi/projekti koji promovišu multikulturalnost i prekograničnu saradnju sa susednim županijama u Rumuniji,

• Programi/projekti koji predstavljaju inovaciju u lokalnom sistemu nacionalnih manjina u oblasti kulture, obrazovanja i obaveštavanja.

Tekst konkusa i dodatne informacije dostupne su: OVDE

Grad Vršac i Evršac Group doo zajedno sprovode projekat "Centar za javno informisanje građana – interes građanskog društva"