Nasleđivanje na osnovu testamenta - zaveštanja

Nasleđivanje na osnovu testamenta - zaveštanja

Autor :  paragraf.rs avg 03, 2018

Zakonom o nasleđivanju  predviđena su dva načina nasleđivanja: na osnovu zakona i na osnovu zaveštanja (testamenta). U ovom tekstu bavićemo se nasleđivanjem na osnovu zaveštanja (ko može biti zaveštalac, ko može biti svedok i koji su oblici zaveštanja zakonom predviđeni).  Paragraf.rs objavio je na svom web portalu stručni tekst koji  se odnosi na aktuelne propise (koji važe na dan njegovog objavljivanja). 

Zaveštanjem jedno fizičko lice raspodeljuje svoju imovinu za slučaj smrti. U pitanju je jednostrana izjava volje znači da nije potreban pristanak nekog drugog lica, za razliku od ugovora koji je uvek dvostran pravni posao koji nastaje saglasnošću volja dva lica. Zaveštanje je strogo lična izjava volje što znači da se ne može dati punomoćje za sačinjavanje zaveštanja. Važno je istaći da je zaveštanje uvek opozivo, a za punovažnost zaveštanja bitno je da ono bude sačinjeno u zakonom predviđenom obliku i da zaveštalac ima sposobnost potrebnu za sačinjavanje zaveštanja.

Zakon u članu 79 propisuje:

"Zaveštanje može sačiniti lice koje je navršilo petnaest godina života i sposobno je za rasuđivanje."

Prema mišljenju sudske prakse, sposobnost za sačinjavanje zaveštanja imaju i lica koja nisu potpuno lišena poslovne sposobnosti:

Naknadni gubitak sposobnosti za rasuđivanje zaveštaoca ne utiče na punovažnost zaveštanja.

Volja zaveštaoca mora biti ozbiljna, stvarna i slobodna. Ukoliko volja zaveštaoca nije bila ozbiljno ili je zaveštalac bio u zabludi ili je zaveštanje sačinio pod dejstvom sile ili pretnje to su razlozi za poništaj zaveštanja.

Zaveštanje mora biti sačinjeno u nekom od zakonom predviđenih oblika: svojeručno zaveštanje, pismeno zaveštanje pred svedocima, konzularno zaveštanje, međunarodno zaveštanje, sudsko zaveštanje, vojno zaveštanje, brodsko zaveštanje, usmeno zaveštanje i javnobeležničko zaveštanje.

Najčešći oblici zaveštanja za koja se građani odlučuju su: svojeručo zaveštanje, pismeno zaveštanje pred svedocima, sudsko i javnobeležničko zaveštanje.

Svojeručno zaveštanje da bi bilo punovažno mora biti rukom zaveštaoca napisano i potpisano, te je neophodan uslov da zaveštalac zna da čita i piše. Nije neophodno da na samom zaveštanju bude označen datum, ali je to pogodno, naročito ako bi zaveštalac ostavio više zaveštanja jer je ono koje je poslednje sastavljeno relevantno za raspravljanje zaostavštine.

Pismeno zaveštanje pred svedocima je takvo zaveštanje za čiju punovažnost se kao i kod svojeručnog zaveštanja zahteva da zaveštalac ume da čita i piše, ali nije potrebno da bude napisano rukom zaveštaoca, već je dovoljno da bude odštampano da ga zaveštalac pročita pred dva svedoka izjavi da je to izraz njegove poslednje volje i potpiše svojom rukom i da ga potpišu svedoci, a poželjno je naznačiti njihovo svojstvo svedoka.

Svedoci zaveštanja moraju biti punoletni, potpuno poslovno sposobni, pismeni.

Svedoci pismenog zaveštanja pred svedocima moraju znati i jezik na kom zaveštalac izjavljuje da je zaveštanje njegovo.

Ne mogu biti svedoci zaveštanja lica koja su krvni srodnici zaveštaoca u pravoj liniji, a to su deca, unuci zaveštaoca, njegovi roditelji, babe i dede, takođe srodnici u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva, a to su rođeni tetka, stric, ujak i njihova deca, tazbinski srodnik do drugog stepena, srodnik po usvojenju, supružnik, bivši supružnik, vanbračni partner, bivši vanbračni partner, staralac, bivši staralac, štićenik ili bivši štićenik.

Sudsko zaveštanje sačinjava se u vanparničnom postupku pred sudom, potrebno je da sudija utvrdi identitet zaveštaoca nakon čega može po kazivanju zaveštaoca sačiniti zaveštanje. Potom zaveštalac čita i potpisuje zaveštanje, a sudija na samom zaveštanju potvrđuje da ga je zaveštalac u njegovom prisustvu pročitao i potpisao.

U slučaju da zaveštalac nije u stanju da pročita zaveštanje, sudija će zaveštaocu pročitati zaveštanje u prisustvu dva svedoka, potom zaveštalac izjavljuje da je to njegovo zaveštanje i potom potpisuje zaveštanje ili ukoliko je nepismen stavlja svoj rukoznak. Svedoci se istovremeno potpisuju na zaveštanju, a sudija je dužan da potvrdi da su sve ove radnje učinjene.

Ukoliko je zaveštanje sačinjeno u sudu u kome zaveštalac nema prebivalište, sud će o tome odmah izvestiti sud na čijem području zaveštalac ima prebivalište.

Zaveštalac može svojeručno zaveštanje, pismeno zaveštanje pred svedocima i sudsko zaveštanje poveriti na čuvanje nadležnom sudu u otvorenom ili zatvorenom omotu.

Svedoci sudskog zaveštanja moraju da znaju i jezik na kome je zaveštanje sačinjeno.

Ograničenja u pogledu srodstva važe i za svedoke sudskog zaveštanja.

Javnobeležničko zaveštanje sačinjava javni beležnik u formi javnobeležničkog zapisa.

kompletan tekst možete pročitati  OVDE

Izvor: Paragraf.rs

Grad Vršac i Evršac Group doo zajedno sprovode projekat "Centar za javno informisanje građana – interes građanskog društva"

  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Error: No articles to display

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Jun 2020 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30