Zakazana 23. sednica Skupštine grada Vršca
Odštampajte ovu stranicu

Zakazana 23. sednica Skupštine grada Vršca

Autor :  maj 24, 2018

Predsednik Skupštine grada Vršca Nenad Baroš, zakazao je 23. sednicu Skupštine grada Vršca za ponedeljak 28. maj, sa početkom u 10 časova.

Dnevni red:

1. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o poveravanju vršenja poslova iz oblasti fizičke kulture i kulture u Gradu Vršcu, sa programom za period 01.06.2018. -  31.12.2018. godine.

2. Donošenje Odluke o prvom rebalansu budžeta Grada Vršca za 2018. godinu.

3. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju objekata na površinama javne namene.

4. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o taksi prevozu

5. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti u Gradu Vršcu.

6. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Komisije za dodelu stanova kojima raspolaže Grad Vršac.

7. Donošenje Rešenja o izmenama Rešenja o imenovanju Koordinacionog odbora za nadzor nad prikupljanjem i korišćenjem sredstava opštinskog samodoprinosa za zdravstvo.

8. Donošenje Pravilnika o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.

9. Donošenje Pravilnika o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju crkve i verske zajednice.

10. Donošenje Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa odnosno projekata kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi gradjana Grada Vršca u oblasti sporta.

Grad Vršac i Evršac Group doo zajedno sprovode projekat "Centar za javno informisanje građana – interes građanskog društva"