Završena jedna od faza projekta popisa dobara kulturne baštine u Vršcu i Beloj Crkvi

Završena jedna od faza projekta popisa dobara kulturne baštine u Vršcu i Beloj Crkvi

Autor :  dec 04, 2018

U saradnji Gradskog muzeja Vršac i Muzeja u Beloj Crkvi,  završena je jedna od faza projekta Popis umetničkih dela u vlasništvu crkve, javnih službi i preduzeća, privatnih i javnih kolekcija, kolekcionara, kao i javnih spomenika, sa predlogom zaštite, na teritoriji nadležnosti Gradskog muzeja Vršac.

Gradskom muzeju Vršac su odobrena sredstva za rad na terenu, na Konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata  iz oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja muzejskim nasleđem u 2018. godini, koji objavljuje Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije.

Projekat popisa predstavlja nastavak dugogodišnjeg rada koji je počeo 1969. godine i odvijao se sve do 1989. godine, kada je i prekinut. 

Štampane su publikacije sa rezultatima popisa, od knjige 1 do broja 7, koje se i danas koriste i u kojima se nalaze podaci o vlasnicima umetničkih dela, osnovnim opisom dela, ilustarcijama, pozicijama javnih spomenika i skulptura u javnom prostoru. Projekat je tada pokrenulo Društvo muzejskih radnika Vojvodine, Sekcija istoričara umetnosti. 

Danas se projekat popisa odvija u više faza. Trajanje projekta se planira u periodu od 2018. do 2023. godine.

U projektu učestvuju Dragana Kuručev, istoričar umetnosti  Gradskog muzeja Vršac i Igor Vokoun, istoričar umetnosti Muzeja u Beloj Crkvi. Za dugoročne potrebe projekta će se formirati baza podataka sa podacima sa terenskog istraživanja, koje će koristiti muzejski radnici, istarživači, studenti, uz obaveznu zaštitu podataka vlasnika.

Projekat je obuhvatio širu teritoriju nadležnosti Gradskog muzeja Vršac, opštinu Alibunar, Bela Crkva i Plandište.

U mestima u kojima se odvijala evidencija dela, ukupan broj dela je upoređen sa ranijim popisom, te je načinjen statistički presek zatečene situacije na terenu.

Prikupljeni su podaci o umetničkim delima u 15 crkava, u privatnim kolekcijama i javnim institucijama. Zatim, popisani su 40 javnih spomenika u parkovskim i drugim javnim prostorima, više vajarskih dela na 3 groblja, kao i znatan broj spomen tabli i obeležja. Obimnu dokumentaciju dopunjuju profesionalne fotografije i tehnički crteži crkvenog mobilijara i detalja ikonostasa.

Ovom prilikom se Gradski muzej Vršac i Muzej u Beloj Crkvi zahvaljuju na saradnji institucijama i pojedincima, osobito predstavnicima Rumunske pravoslavne crkve, Rimokatoličke crkve i Srpske Pravoslavne Eparhije banatske.

Rimokatolička crkva Svetog Gerharda VršacЈозеф ПалкаAна уводи Марију у хра 2018 ev

Grad Vršac i Evršac Group doo zajedno sprovode projekat "Centar za javno informisanje građana – interes građanskog društva"

  1. Najnovije
  2. Najčitanije